Transformatie buitenruimte voor de huisvesting van de 5 wereldreligies

Masterplan landschap;
(Ruimtelijk) historisch onderzoek;
Beeldkwaliteitsplan

In dienstverband

2009 – 2011
Museumpark Orientalis Nijmegen