Totaalaanpak klimaatbestendige regio

Klimaatateliers en expertmeetings;
Symposium en Intentieverklaring;
Klimaatstresstest Light;
Klimaatkansenkaart regio;
Klimaatkansenkaarten gemeenten;
Ontwerpen openbare ruimte;
Groen-Blauwe schoolpleinen;
(Varianten)toetsing en advies klimaatadaptieve maatregelen in projecten

2014 – 2018
ism Ingrid Langenhoff/ Arthur Hofstad

Waterschap Aa en Maas
Provincie Noord-Brabant
de gemeenten Cuijk, Boxmeer, Grave, Sint Anthonis, Mill en Sint Hubertus
op onderdelen; Ministerie van I&M