Klimaatateliers ‘Omdenken naar klimaatkansen’;
Kansenkaarten voor de 3 Betere Buurten

ism Ingrid Langenhoff

2016
gemeente Nieuwegein