Educatieve speeltuin op archeologische vindplaats

Ontwerp kunstwerk en speeltuin
(Ruimtelijk) historisch onderzoek;
Buurtparticipatie

In dienstverband

2007-2009
Gemeente Lingewaard