Inspiratieposters voor 11 schoolpleinen met daarin de kansen om regenwater af te koppelen en te vergroenen

ism Ingrid Langenhoff

2017 – 2018
Gemeente Tiel
Waterschap Rivierenland