Gaan we samen werken aan een toekomstbestendige buitenruimte?