Serie visualisaties tbv BeekdalOntwikkelPlannen (BOPs)
Serie visualisatie tbv Project Peelrijt

Streefbeelden mbt beheermaatregelen;
Beekdal 3 stadia in 1 beeld, normale en hoge waterstand;
Klimaatbestendige stad, normale en hoge waterstand

2015 – 2018
Waterschap de Dommel