Ontwerp openbare ruimte;
Participatie buurt en belanghebbenden

In dienstverband

2006-2009
Gemeente
Barneveld